Matlamat


MELAHIRKAN BANGSA MALAYSIA YANG SETIA DAN BERSATU PADU. MELAHIRKAN INSAN YANG BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, BERILMU, BERKETERAMPILANDAN SEJAHTERA. MENYEDIAKAN SUMBER TENAGA MANUSIA UNTUK KEPERLUAN KEMAJUAN NEGARA. MEMBERI PELUANG-PELUANG PENDIDIKAN KEPADA SEMUA WARGANEGARA MALAYSIA

No comments: